Södra Västbo MHF består av medlemmar från Unnaryd, Bredaryd, Smålandsstenar och GislavedUnder sommaren förekommer läger, fester och egna aktiviteter, då Vallsnäs visar sin vackraste sida. Se mer på hemsidan.
 
- 30 maj Kristi Himmelsfärds dag en stor aktivitet. Började med tipspromenad och sen Friluftsgudstjänst.  Direkt efter berättade Solsidan Grön hälsa genom Andrea och Gunilla om sin verksamhet, om rehab och hälsa i natur och trädgård. Servering. 
- Midsommarafton kl. 15.00 hade vi dans kring stång, med Rudolfsson m.fl. som styrde lekarna. Servering och trevligt. Nära 300 personer.
 

- Det mesta omkring vår utveckling av gården med fler duschar inne och ute, toalett, ramp, trappa i ladugården, luftvärmepump, och kylskåp är nu klart. Detta stöttas vid godkännande senare av Jordbruksverket med pengar från Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Nödvändig och tacksam hjälp men oväntat komplicerat. I början av okt. 2019 installerades inbrottslarm och vattenavstängning. Ni som bara har nyckel behöver även kod. Detta är det sista som gjort för bidrag från Jordbruksverket.
 
 - 23 aug. Var det musikquiz med glade Victor Salasar. Berättelser om Inkafolket imponerade. Servering.
 
 
Årsmötet hölls den 24 febr. i Matssons Trafikskola Gislaved.
Ännu finns personer som kommer till oss och tillför viktigt. Vi "balanserar" mycket stor verksamhet på få personer. Vi ber om idéer och åtminstone insats som håller anläggningen i trim. Några timmar är önskvärt. Anmäl dig till vårstädningen!
Förra året hade vi Höstfest med 85-års jubileum. Mat. Musik av Lennartz och mycket minnen omkring aktiva från starten och när husen helrenoverades. Arne, Kjell och Tore berättade om bilorienteringar.
 
Året hade haft 7 veckor ungdomsläger, kalas och skolgrupp. Ekonomin är OK.
 
2020: Folknykterhetens dag Kristi Himmelsfärds dag kl. 14.00  Friluftsgudstjänst. Tipspromenad. Information och servering
          Midsommarafton kl 15  dansk kring stång, servering. Vid regn dans på logen.
          Höstfest i nov. för medhjälpare,
             Kanske en resa och en sensommaraktivitet ytterligare.
 
Välj gärna att förlägga kalas etc. på MHF Gården. Hyra endast 400 kr (Medlemmar halva priset)
    ---------------------------
Vi försöker medverka till alkoholfri bilkörning och minskat missbruk.
Sedan en tid arbetar vi för att se med hjälpande hand till personer som är medberoende intill missbrukare, där barn ofta är utsatta. Genom att försöka minska känslan av utanförskap och kanske även försöka visa dem mer naturlig förståelse, för den speciella situationen, som de inte själva är orsak till, så kanske deras situation genom bara vänlighet och uppmärksamhet kan förbättras.
 
MHF medverkade aktivt när Nollvissionen i trafik genomfördes. Antalet döda har därefter sjunkit från drygt 1300/år till som lägst ca 275 personer. Är tyvärr stigande. Det är under denna tiden ungefär lika många räddade som det bor i hela Hylte Kommun. Med ytterligare ändrad attityd i trafiken kan siffran sjunka ytterligare.
 
Vill du meddela oss något så ta kontakt på lennart.bertilsson.u (a) gmail.com
 
Bild från ett tillfälle då MHF Camping Club hade ställt sina husvagnar på ängen vid sjön och förlagt årsmöte till våra lokaler. Här var det samkväm på kvällen.
 
 
 
Driftwood Company medverkade vid vår traditionella tillställningen Kristi Himmelsfärds dag. Tillika Folknykterhetens dag.
Detta band fick det årets kulturpris i kommunen. (Om det berodde på detta vet jag inte, men framträdandet var mycket uppskattat. Bilden från inspel.)