Södra Västbo MHF består av medlemmar från Unnaryd, Bredaryd, Smålandsstenar och GislavedUnder sommaren förekommer läger, fester och egna aktiviteter, då Vallsnäs visar sin vackraste sida. Se mer på hemsidan.
                                   ------------------***************----------------------
 
- 26 maj 2022 har vi på Kristi Himmelsfärds dag en stor aktivitet. Vi börjar kl. 14.00 med Gunnel Lorentzon Karlsson som  berättar om en trafikolycka där hon förlorade familjemedlemmar och förmådde läka detta genom vård och hjälp från omgivningen.
Kl. 15 Friluftsgudstjänst.
IOGT/NTO medverkar med tipstävling.  Servering. Vid gott väder är vi utomhus.
 
- Midsommarafton kl. 15.00 dans kring stång med musik av Glade Gunnar och lekar som Matthias gör trevliga. Servering och trevligt. Brukar vara välbesökt.   Vid regn går vi in på logen.
 

- Det mesta omkring vår utveckling av gården med fler duschar inne och ute, toalett, ramp, trappa i ladugården, luftvärmepump, och kylskåp är nu klart. Detta stöttas vid godkännande senare av Jordbruksverket med pengar från Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Nödvändig och tacksam hjälp men oväntat komplicerat. I början av okt. 2019 installerades inbrottslarm och vattenavstängning. Ni som bara har nyckel behöver även kod. Detta är det sista som gjort för bidrag från Jordbruksverket.
 
 
Årsmötet var söndagen den 20 febr. Kl. 15 i Mattssons Trafikskola Gislaved.
MHF har klarat året på bra sätt vilket kan ses i årsberättelsen och det är viktiga årsmötesbeslut för det kommande året.
Kaffeservering med Birgits fastlagsbullar. Välkomna!
 
Ännu finns personer som kommer till oss och tillför viktigt. Vi "balanserar" mycket stor verksamhet på få personer. Vi ber om idéer och åtminstone insats som håller anläggningen i trim. Några timmar är önskvärt. Anmäl dig till vårstädningen!
 
Förra året hade haft 5 veckor ungdomsläger, kalas och skolgrupp. Ekonomin är OK.
 
 
Välj gärna att förlägga kalas etc. på MHF Gården. Hyra endast 400 kr (Medlemmar halva priset)
    ---------------------------
Vi försöker medverka till alkoholfri bilkörning och minskat missbruk.
Sedan en tid arbetar vi för att se med hjälpande hand till personer som är medberoende intill missbrukare, där barn ofta är utsatta. Genom att försöka minska känslan av utanförskap och kanske även försöka visa dem mer naturlig förståelse, för den speciella situationen, som de inte själva är orsak till, så kanske deras situation genom bara vänlighet och uppmärksamhet kan förbättras.
 
MHF medverkade aktivt när Nollvissionen i trafik genomfördes. Antalet döda har därefter sjunkit från drygt 1300/år till som lägst nu 192 personer. Det är under denna tiden ungefär lika många räddade som det bor i hela Hylte Kommun.
Med ytterligare ändrad attityd i trafiken kan siffran sjunka ytterligare.
 
Vill du meddela oss något så ta kontakt på lennart.bertilsson.u (a) gmail.com
 
Bild från ett tillfälle då MHF Camping Club hade ställt sina husvagnar på ängen vid sjön och förlagt årsmöte till våra lokaler. Här var det samkväm på kvällen.
 
 
 
Driftwood Company medverkade vid vår traditionella tillställningen Kristi Himmelsfärds dag. Tillika Folknykterhetens dag.
Detta band fick det årets kulturpris i kommunen. (Om det berodde på detta vet jag inte, men framträdandet var mycket uppskattat. Bilden från inspel.)