Södra Västbo MHF består av medlemmar från Unnaryd, Bredaryd, Smålandsstenar, Anderstorp och GislavedUnder sommaren förekommer läger, fester och egna aktiviteter, då Vallsnäs visar sin vackraste sida. Se mer på hemsidan.
                                   ------------------***************----------------------
 
 
Årsmöte hölls söndagen den 25 febr. denna gång på Trafikskolan i Gislaved.
MHF har klarat året på bra sätt vilket framgick i årsberättelsen.
Kaffeservering med Birgits fastlagsbullar.
Trafiklärare Sven-Arne Lagerstedt fick till mycket intressant frågestund, där många fick tankeställare när de lånar vännens bilsläp.
 
- 9 maj 2024 har vi på Kristi Himmelsfärds dag en stor aktivitet. Vi börjar kl. 14.00 med Friluftsgudstjänst.
Därefter kaffe, tips och därefter en  inspirerande berättelse av tidigare gängkriminell person från Halmstad. Detta är ett nytt grepp, som vi väntar oss mycket viktigt ifrån. (Vårt samhälles mest aktuelle problem.)
NBV, IOGT/NTO medverkar. Vid gott väder är vi utomhus.
 
- Midsommarafton kl. 15.00 dans kring stång planeras med musik av Glade Gunnar och lekar som Matthias gör trevliga. Servering och trevligt. Brukar vara välbesökt.   Vid regn går vi in på logen.
 
 
Vi ses kanske på Unnaryds sommarmarknad.
 
Har du A-traktor så ligger en sådan träff i planeringen på sensommaren.
 
Nästan hela sommaren är fylld av ungdomsläger, kalas och skolgrupper.
Ännu finns personer som kommer till oss och tillför viktigt. Vi "balanserar" mycket stor verksamhet på få personer. Vi ber om idéer och åtminstone insats som håller anläggningen i trim. Några timmar är önskvärt. Anmäl dig till vårstädningen!
Ekonomin är OK.
Välj gärna att förlägga kalas etc. på MHF Gården. Hyra endast  500 kr (Medlemmar halva priset)
    ---------------------------
Vi försöker medverka till alkoholfri bilkörning och minskat missbruk.
Sedan en tid arbetar vi för att se med hjälpande hand till personer som är medberoende intill missbrukare, där barn ofta är utsatta. Genom att försöka minska känslan av utanförskap och kanske även försöka visa dem mer naturlig förståelse, för den speciella situationen, som de inte själva är orsak till, så kanske deras situation genom bara vänlighet och uppmärksamhet kan förbättras.
 
MHF medverkade aktivt när Nollvissionen i trafik genomfördes. Antalet döda har därefter sjunkit från drygt 1300/år till som lägst nu ca 200 personer. Det är under denna tiden ungefär lika många räddade som det bor i hela Hylte Kommun.
Med ytterligare ändrad attityd i trafiken kan siffran sjunka ytterligare.
 
Vill du meddela oss något så ta kontakt på lennart.bertilsson.u (a) gmail.com
 
Bild från ett tillfälle då MHF Camping Club hade ställt sina husvagnar på ängen vid sjön och förlagt årsmöte till våra lokaler. Här var det samkväm på kvällen.
 
 
 
Driftwood Company medverkade vid vår traditionella tillställningen Kristi Himmelsfärds dag. Tillika Folknykterhetens dag.
Detta band fick det årets kulturpris i kommunen. (Om det berodde på detta vet jag inte, men framträdandet var mycket uppskattat. Bilden från inspel.)