Södra Västbo MHF består av medlemmar från Unnaryd, Bredaryd, Smålandsstenar och GislavedUnder sommaren förekommer läger, fester och egna aktiviteter, då Vallsnäs visar sin vackraste sida. Se mer på hemsidan.
                                   ------------------***************----------------------
 
 
Årsmöte söndagen den 12 febr. Kl. 14 denna gång på vår MHF gård i Vallsnäs Unnaryd.
MHF har klarat året på bra sätt vilket kan ses i årsberättelsen och det är viktiga årsmötesbeslut för det kommande året.
Kaffeservering med Birgits risgrynsgröt mm. Välkomna! 
 
- 18 maj 2023 har vi på Kristi Himmelsfärds dag en stor aktivitet. Vi börjar kl. 14.00 med Friluftsgudstjänst.
Därefter kaffe, tips och därefter en planerad  inspirerande berättelse av polis från Hyltebruk om kampanjen Människan bakom uniform.
IOGT/NTO medverkar. Vid gott väder är vi utomhus.
 
- Midsommarafton kl. 15.00 dans kring stång med musik av Glade Gunnar och lekar som Matthias gör trevliga. Servering och trevligt. Brukar vara välbesökt.   Vid regn går vi in på logen.
 
 
16 sept. ordnades förflyttning mellan torpen på Vallsnäs där vi började med Vakten och tjärdalen vid Kylpabacken. därefter Nunnebo med sin intressanta bebyggare och händelser. Ex. Lasse som betraktades som bakom som blev kapten i Amerika men slutligen omkom i branden i Boston. 
Intagets folk som hade anor i bygden tills för något år sedan kopplade samman dåtid och nutid.
Kaffe med Birgit i tidsenlig klädsel vid Vallsnäs torp var uppskattat.  Titt sen på linbasta, rötegrav och smedja visade på självhushåll i gamla tider. Berättelsen om den blivande prästen som gjorde en predikstol i ett stort träd visar på fria tankar i gamla tider. 
 
 

- Det mesta omkring vår utveckling av gården med fler duschar inne och ute, toalett, ramp, trappa i ladugården, luftvärmepump, och kylskåp är nu klart. Detta stöttas vid godkännande senare av Jordbruksverket med pengar från Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Nödvändig och tacksam hjälp men oväntat komplicerat. I början av okt. 2019 installerades inbrottslarm och vattenavstängning. Ni som bara har nyckel behöver även kod. Bidrag från Jordbruksverket.
 
 
 
 
Ännu finns personer som kommer till oss och tillför viktigt. Vi "balanserar" mycket stor verksamhet på få personer. Vi ber om idéer och åtminstone insats som håller anläggningen i trim. Några timmar är önskvärt. Anmäl dig till vårstädningen!
 
Förra året hade haft 5 veckor ungdomsläger, kalas och skolgrupp. Ekonomin är OK.
 
 
Välj gärna att förlägga kalas etc. på MHF Gården. Hyra endast  500 kr (Medlemmar halva priset)
    ---------------------------
Vi försöker medverka till alkoholfri bilkörning och minskat missbruk.
Sedan en tid arbetar vi för att se med hjälpande hand till personer som är medberoende intill missbrukare, där barn ofta är utsatta. Genom att försöka minska känslan av utanförskap och kanske även försöka visa dem mer naturlig förståelse, för den speciella situationen, som de inte själva är orsak till, så kanske deras situation genom bara vänlighet och uppmärksamhet kan förbättras.
 
MHF medverkade aktivt när Nollvissionen i trafik genomfördes. Antalet döda har därefter sjunkit från drygt 1300/år till som lägst nu ca 200 personer. Det är under denna tiden ungefär lika många räddade som det bor i hela Hylte Kommun.
Med ytterligare ändrad attityd i trafiken kan siffran sjunka ytterligare.
 
Vill du meddela oss något så ta kontakt på lennart.bertilsson.u (a) gmail.com
 
Bild från ett tillfälle då MHF Camping Club hade ställt sina husvagnar på ängen vid sjön och förlagt årsmöte till våra lokaler. Här var det samkväm på kvällen.
 
 
 
Driftwood Company medverkade vid vår traditionella tillställningen Kristi Himmelsfärds dag. Tillika Folknykterhetens dag.
Detta band fick det årets kulturpris i kommunen. (Om det berodde på detta vet jag inte, men framträdandet var mycket uppskattat. Bilden från inspel.)